Cisza i komfortCisza i komfort

Czym jest izolacyjność akustyczna

i dlaczego warto o nią zadbać?

Izolacyjność akustyczna to cecha, która bezpośrednio przekłada się na jakość życia. Możliwość odizolowania się od niepożądanych hałasów to w praktyce spokój domowników, prywatność i mniejsze ryzyko konfliktów z sąsiadami. Aby dom był naszym azylem, ściany powinny skutecznie redukować dźwięki między poszczególnymi pomieszczeniami.

Ochrona przed hałasem

Głośność mierzymy w decybelach (dB). Dla przykładu, 38 dB to poziom dźwięku odpowiadający głośnością pracy odkurzacza.

Zdolność przegrody (ściany, sufitu, podłogi) do tłumienia dźwięku określamy jako izolacyjność akustyczną. Wyrażamy ją również w decybelach, głównie za pomocą wskaźników RW, RA,1, RA,2, R’A,1 oraz R’A,2. Wyższa izolacyjność akustyczna ścian, to mniej niepożądanych dźwięków w pomieszczeniu. Warto wiedzieć, że zmniejszenie poziomu hałasu o 2 lub 3 decybele jest dla ludzkiego ucha trudne do wychwycenia. Natomiast wytłumienie głośności o 6 bądź 7 decybeli, nasze uszy odbierają jako zmniejszenie jej o połowę. Jeśli poziom tłumienia przegrody zwiększy się o 20 dB (np. z 49 dB do 69 dB) to komfort akustyczny podniesie się w sposób bardzo wyraźny. 

W ofercie Norgips znajdują się rozwiązania, które pozwolą skutecznie wytłumić hałas pochodzący z zewnątrz oraz natężenie dźwięków między piętrami i pomieszczeniami wewnątrz budynku. Dostępne systemy zostały podzielone na trzy kategorie:

  • Rw do 49 dB
  • Rw od 50 dB do 59 dB
  • Rw od 60 dB do 72 dB

Jeśli poziom tłumienia przegrody zwiększy się o 20 dB (np. z 49 dB do 69 dB) to komfort akustyczny podniesie się w sposób bardzo wyraźny.

Ściany działowe oraz ściany osłonowe Norgips pozwalają spełnić wytyczne dla różnych typów budynków. Wymagania izolacyjności akustycznej  ścian działowych w budynkach mieszkalnych określone są w normie PN-B-02151-3:1999. Wysoka skuteczność wyciszania pomieszczeń oraz łatwość montażu, sprawiają że jest to najpopularniejszy sposób wygradzania przestrzeni.

Spokój bez zakłóceń

Wyróżniamy różne rodzaje hałasu:

  • Dźwięki powietrzne to muzyka dobiegająca zza ściany lub ruchliwa ulica
  • Dźwięki uderzeniowe to kroki sąsiada z górnego piętra
  • Pogłos to efekt echa

Każdy z powyższych dźwięków wymaga odpowiedniego wyciszenia za pomocą przegród. Aby mieć pewność, że kompleksowo zadbaliśmy o komfort akustyczny, warto wybrać rozwiązania systemowe i cieszyć się niezakłóconym spokojem.

Za izolacyjność akustyczną odpowiedzialne są bowiem nie tylko odpowiednie rodzaje płyt gipsowo-kartonowych, lecz także taśmy uszczelniające, prawidłowo dobrane profile, materiał izolacyjny oraz dokładność montażu danej przegrody.

Rozwiązania dla wymagających

Norgips ma w swojej ofercie płyty gipsowo-kartonowe, które pozwalają tłumić hałas znacznie lepiej niż standardowe rozwiązania dostępne na rynku.

Poznaj płyty Acoustic Norgips!

Płyta gipsowo-kartonowa Acoustic typu A stosowana jest jako poszycie ścian działowych i osłonowych, sufitów podwieszanych i obudowy poddaszy w celu uzyskania podwyższonej izolacyjności akustycznej. Jeśli natomiast potrzebujemy przegrody, która poza właściwościami tłumienia dźwięków będzie spełniała wysokie wymagania w zakresie podwyższonej wilgotności, wytrzymałości, twardości i ognioochronności, powinniśmy wykorzystać płytę Acoustic Super typu DFH2IR, która dzięki dużej masie i specjalnym dodatkom posiada lepsze parametry wpływające na poprawę izolacyjności akustycznej.

Systemy Norgips poddawane są licznym testom w warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić komfort akustyczny w każdych warunkach.

Izolacyjność akustyczna

RW – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej

RA,1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej

RA,2 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej

RA,1,R – projektowany wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1

R’A,1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’

K – przenoszenie boczne dźwięku

Wszystkie pojęcia słownika

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna – zdolność przegrody do ochrony przed hałasem. W przypadku przegród z płyt gipsowo-kartonowych, izolacyjność akustyczna utożsamiana jest z ochroną przed dźwiękami powietrznymi. Izolacyjność akustyczną wyrażamy w decybelach [dB] głównie za pomocą wskaźników RW, RA,1, RA,2, R’A,1 oraz R’A,2.

Podstawowe wymogi dotyczące izolacyjności akustycznej zamieszczone są w normie PN-B 02151-3:1999. Obecnie trwają prace nad wpisaniem do Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nowej wersji normy - PN-B 02151-3:2015.

RW – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej

RW – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej, wyrażany w [dB]. Wskaźnik wykorzystywany do ogólnej oceny przegrody, stosowany w wymogach większości krajów UE. Wartość uzyskiwana w badaniu laboratoryjnym przegrody. Wartość odpowiada częstotliwości dźwięku 500 Hz na krzywej odniesienia z wykresu izolacyjności akustycznej przegrody.

RA,1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej

RA,1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C (RA,1 = RW + C), wyrażany w [dB]. Wartość uzyskiwana w badaniu laboratoryjnym przegrody. Wskaźnik odpowiadający izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych średnich i wysokich częstotliwości dźwięku, które są charakterystyczne m.in. dla hałasu bytowego, generowanego przez ludzi. Wskaźnik służy głównie do oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych.

RA,2 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej

RA,2 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny Ctr (RA,1 = RW + Ctr), wyrażany w [dB]. Wartość uzyskiwana w badaniu laboratoryjnym przegrody. Wskaźnik odpowiadający izolacyjności akustycznej od niskich częstotliwości dźwięku, które są charakterystyczne m.in. dla hałasu zewnętrznego, np. ciężkiego ruchu ulicznego.

Wskaźnik służy głównie do oceny izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych.

RA,1,R – projektowany wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1

Wskaźnik wyznacza się poprzez pomniejszenie wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RA,1 o poprawkę na niedokładności wykonawcze (RA,1,R = RA,1 – 2 dB). Wskaźnik służy do oceny ścian działowych w obrębie mieszkania w budynku wielorodzinnym oraz do szacowania izolacyjności akustycznej R’.

R’A,1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’

R’A,1– wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’ uwzględniający widmowy wskaźnik adaptacyjny C. Wskaźnik R’A,1 uwzględnia izolacyjność akustyczną przegrody od dźwięków powietrznych średnich i wysokich częstotliwości, osiąganą w danych warunkach zastosowania. R’A,1 uwzględnia zatem przenoszenie boczne dźwięku K. Wartość wskaźnika uzyskiwana jest w terenowym badaniu akustycznym lub poprzez szacowanie metodą obliczeniową. Stosowana jest do oceny izolacyjności akustycznej większości przegród wewnętrznych.

K – przenoszenie boczne dźwięku

K – przenoszenie boczne dźwięku, poprawka na dźwięk przenoszony przez sąsiadujące przegrody (strop, przyległe ściany). Poprawka K jest uzależniona od geometrii przegrody, sposobu łączenia przegrody z innymi oraz rodzaju przegród sąsiadujących. Obliczanie przenoszenia bocznego dźwięku jest zwykle skomplikowanym zadaniem, które warto powierzyć akustykowi.

Wymogi dotyczące wymaganych wskaźników izolacyjności akustycznej określone są w normie PN-B 02151-3:1999 (obecnie trwają pracę nad wpisaniem nowej wersji normy PN-B 02151-3:2015 do Rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Wszystkie pojęcia słownika
Adaptacja akustyczna z płyt g-k NORGIPS ACOUSTIC Super DFH2IR
Wyciszenie ściany - Etapy wykonania adaptacji akustycznej z płyt gipsowo-kartonowych ACOUSTIC typ A
NORGIPS Start & Finish
Gotowa dwufunkcyjna masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt g-k i całopowierzchniowe…
NORGIPS Extra Finish
Gotowa finiszowa masa szpachlowa do szpachlowania połączeń płyt g-k i cienkowarstwowego s…
NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 mm typ A
Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizolacyjna
NORGIPS S ACOUSTIC SUPER 12,5 mm typ DFH2IRE
Płyta gipsowo-kartonowa dźwiękoizoalcyjna
Taśma uszczelniająca akustyczna 30 mm
Taśma samoprzylepna do uszczelniania obwodowego w systemach suchej zabudowy
Taśma uszczelniająca akustyczna 50 mm
Taśma samoprzylepna do uszczelniania obwodowego w systemach suchej zabudowy
Taśma uszczelniająca akustyczna 75 mm
Taśma samoprzylepna do uszczelniania obwodowego w systemach suchej zabudowy
Taśma uszczelniająca akustyczna 100 mm
Taśma samoprzylepna do uszczelniania obwodowego w systemach suchej zabudowy

Lepsze wyciszenie w rozwiązaniach ścian działowych i zabudo…
11.08.2021

Rozwiązania hybrydowe Duo od Norgips są odpowiedzią na coraz większą świadomość osób remontujących swoje mieszkania lub domy. Dobre wyciszenie w pomieszczeniach to coś, na co zwraca się szczególną uwagę. Każdy z nas szuka skutecznych i relatywnie ni…

Więcej
Jak wytłumić hałas pochodzący z innych pomieszczeń? Płyta Acoustic Su…
23.06.2021

Wykorzystanie płyty Acoustic Super typu DFH2IR w systemach ścian działowych, osłonowych, sufitó…

Więcej
Wyślij wiadomość

Szanowni Państwo,
bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo istotną kwestią. W związku z tym przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Norgips Sp. z o.o. z siedzibą w /02-634/ Warszawie, ul. Racławicka 93. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania.
Więcej na ten temat w naszej Polityce Prywatności.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje na niej polityka prywatności i warunki korzystania z usług Google.

Rafał Kaczmarczyk
Kierownik działu technicznego
Franciszek Idźkowski
Koordynator eksportu ds. suchej zabudowy
Teczka dokumentów
Teczka dokumentów
close

W teczce dokumentów można umieścić wybrane pliki do pobrania oraz kalkulacje zużycia materiałów z naszej strony www.

Kliknij "Do teczki" na dowolnym dokumencie lub kalkulacji.

Dzięki teczce dokumentów łatwo przygotujesz dokumentację dla swojej inwestycji zawierającą:

  • dokumentację techniczną produktów i rozwiązań
  • kalkulacje zużycia materiałów
  • podsumowującą listę produktów
  • kartę tytułową z metryczką inwestycji
Pobierz ZIP Pobierz ZIP
Pobierz PDF Pobierz PDF
Wyślij na @ Wyślij na @
 Wyczyść teczkę
Zamknij
do góry