Karty charakterystyki

W kartach charakterystyki produktów znajdziesz szczegółowe informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu, jego magazynowaniu i zawartości substancji niebezpiecznych. Opisane zostały także zagrożenia związane ze stosowaniem produktu.

do góry