BIM, czyli modelowanie informacji o budynku jest cyfrową reprezentacją cech fizycznych i funkcjonalnych obiektu. BIM to wspólny zasób wiedzy i informacji o obiekcie co stanowi podstawę do podejmowania decyzji podczas całego cyklu jego „życia”, od stworzenia koncepcji, poprzez realizację, aż po zarządzanie i eksploatację.

Norgips tworzy przyjazne środowisko przy projektowaniu systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych w BIM. Nasze działania mają przyczynić się do ułatwienia projektowania, a co za tym idzie minimalizowania błędów przy projektowaniu i realizacji inwestycji.

Więcej informacji
DO POBRANIA Więcej
KONTAKT Więcej
SELEKTOR SYSTEMÓW NORGIPS Więcej