W 2019 roku NORGIPS przystąpił do buildingSMART Polska jako członek korporacyjny w celu popularyzacji i pomocy przy tworzeniu standardów BIM na rynku polskim.

Do współpracy w ramach Stowarzyszenia buildingSMART Polska zaproszeni są wszyscy zainteresowani standaryzacją BIM w budownictwie (generalni wykonawcy, deweloperzy, architekci, projektanci, administracja publiczna i samorząd, usługodawcy w zakresie facility management, doradcy i konsultanci, producenci materiałów i wyrobów budowlanych, producenci oprogramowania i firmy technologiczne, organizacje – NGO’s, uczelnie wyższe, firmy szkoleniowe i wydawnictwa, indywidualni profesjonaliści i inni).

buildingSMART to organizacja, która rozwija, standaryzuje i udostępnia światu konkretne rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM: IFC, BCF, bSDD, składające się na tzw. openBIM. Misją buildingSMART jest dążenie, aby świat budownictwa, dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych i otwartej wymianie danych BIM, budował mądrzej, sprawniej, taniej, szybciej. Do podstawowych celów buildingSMART należy usprawnianie komunikacji w procesie inwestycyjnym, aby lepsza komunikacja determinowała lepsze zarządzanie. buildingSMART posiada swoją centralę z siedzibą w Londynie (buildingSMART International - bSI) oraz oddziały narodowe, tzw. chaptery ulokowane obecnie w blisko 20 krajach świata. buildingSMART Polska (bSPL) jest kolejnym z nich.

Więcej informacji
DO POBRANIA Więcej
KONTAKT Więcej
SELEKTOR SYSTEMÓW NORGIPS Więcej